De informatie-bijeenkomst hulpouders is op donderdag 9 mei 2019
van 20.00 tot uiterlijk 21.00 uur op obs De Zonnewijzer Gangwerk 58 1622HC Hoorn.

Instructieformulier voor hulpouders
Kaart Controleposten
Specificatie Post 11a en 11b
Voorbeeld Controleformulier
Oei- en Wuif Effect

Foto overzicht van de controle posten.

3530098_1_org

Fietsexamen Hoorn